Jeden z czytelników zapytał mnie ostatnio o to, jakie dokumenty są potrzebne, aby móc złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, gdy prowadzi się działalność gospodarczą. Jako że przeżyłam to półtora roku temu, poniżej zestawię te dokumenty, dodam też umowę o pracę i emeryturę. Przy umowie o dzieło/zlecenie też się da, ale to już dużo bardziej skomplikowane.

Kredyt hipoteczny – lista wymaganych dokumentów przy umowie o pracę

 1. Kserokopia dwóch dokumentów tożsamości – dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu itd..
 2. Zaświadczenia o zarobkach – w tym miejscu pracodawca musi wypełnić druki bankowe (każdy bank ma swoje – zasada jest prosta – ile wniosków, tyle druków).
 3. Wyciągi z konta za trzy ostatnie miesiące – w tym wypadku można je wygenerować samodzielnie, jeśli tylko korzysta się z bankowości online.
 4. Umowa przedwstępna z deweloperem.
 5. Wniosek/wnioski o udzielenie kredytu.
 6. Inne dokumenty, których zażąda bank.

Jak widać, w tym wypadku wielkiej filozofii nie ma i proces kompletowania dokumentów nie jest aż tak żmudny i czasochłonny.

Kredyt hipoteczny – lista wymaganych dokumentów przy emeryturze

 1. Kserokopia dwóch dokumentów tożsamości – dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu itd..
 2. Zaświadczenia o zarobkach – w tym miejscu pracodawca musi wypełnić druki bankowe (każdy bank ma swoje – zasada jest prosta – ile wniosków, tyle druków).
 3. Wyciągi z konta za trzy ostatnie miesiące – w tym wypadku można je wygenerować samodzielnie, jeśli tylko korzysta się z bankowości online.
 4. Ostatnia waloryzacja emerytury.
 5. Umowa przedwstępna z deweloperem.
 6. Wniosek/wnioski o udzielenie kredytu.
 7. Inne dokumenty, których zażąda bank.

Również w przypadku emerytury, jako źródła dochodu, lista dokumentów nie jest zbyt obszerna – doszła tutaj tylko ostatnia waloryzacja emerytury. Bieganie zaczyna się dopiero w momencie, kiedy trzeba udowodnić bankowi, że prowadzimy działalność gospodarczą, a ta przynosi wystarczające dochody.

No i teraz najbardziej skomplikowane 🙂

Kredyt hipoteczny – lista wymaganych dokumentów przy działalności gospodarczej

 1. Kserokopia dwóch dokumentów tożsamości – dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu itd…
 2. Wyciągi z konta firmowego za trzy ostatnie miesiące – te też można wygenerować z internetu.
 3. Dokumenty rejestrowe dotyczące działalności gospodarczej – zwykle bankowi wystarczy wydruk z CEIDG, gdzie znajduje się REGON i NIP, jeśli nie, NIP uzyskamy w Urzędzie Skarbowym, w którym składaliśmy wniosek o jego nadanie, a REGON w GUS-ie.
 4. PIT-36 za rok ubiegły.
 5. Zestawienie narastające z KPiR za rok ubiegły (np. 2013) z wyszczególnieniem każdego miesiąca.
 6. Zestawienie narastające z KPiR za rok bieżący (np. 2014) – tutaj wszystkie rozliczone miesiące z tego roku.
 7. Szczegółowa KPiR za ostatnio rozliczony miesiąc.
 8. Oświadczenie o działalności gospodarczej – w tym wypadku również każdy bank ma swoje wydruki.
 9. Potwierdzenie zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za rok bieżący – wystarczą potwierdzenia wykonania przelewów do US.
 10. Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US (na zaświadczenia czeka się do 7 dni roboczych).
 11. Umowa przedwstępna z deweloperem.
 12. Wniosek/wnioski o udzielenie kredytu.
 13. Inne dokumenty, których zażąda bank.

Jak widać, łatwo nie jest, ale bez tego typu dokumentów nie ma nawet mowy o rozpatrzeniu wniosków. Banki mają swoje różne zasady, często absurdalne, jednak jesteśmy zdani na ich łaskę i niełaskę. W zależności od banków, cały ten proces może być mniej lub bardziej uciążliwy. W naszym przypadku, Kredyt Bank był całkiem spoko, ale PKO BP szalało o każdy papierek.