Zarządzenie własnym budżetem wymaga skrupulatności w jego monitorowaniu i sprytu godnego wojownika ninja, który z prędkością geparda i gibkością kobry, porusza się między paragonami, rachunkami, promocjami oraz fakturami. Aby dojść do poziomu master w oszczędzaniu, warto również zaznajomić się z aspektami podatkowymi, a co za tym idzie obowiązującym prawem. Nie jest to powszechnie znana wiedza, a zgłębienie jej może przynieść wiele korzyści, odjąć sporo stresu oraz, co najważniejsze, powiększyć nasz budżet. Dziś opiszę dla Was odliczenia i ulgi od podatku jako sposób na oszczędzanie.

Słowo wstępne

Rok 2019 przyniósł bardzo korzystne zmiany, dzięki którym często stresujący aspekt złożenia deklaracji podatkowej został przeniesiony z obywateli na urzędników. Wypełniają oni Twoje zeznanie podatkowe, na podstawie dokumentów wysłanych przez pracodawców. Nie znają oni jedna Twojej sytuacji osobistej, więc powiadomienie o przysługujących Ci ulgach należy do Twoich obowiązków. Do końca kwietnia mamy możliwość wnoszenia o zmiany i uwzględnienie przysługujących nam odliczeń i ulg. Możemy dokonać tego samodzielnie z pomocą strony e-pity.pl w usłudze „Twój e-PIT” lub stawiając się osobiście w odpowiednim do naszego adresu zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Gorąco zachęcam do pierwszej opcji, ponieważ aplikacja jest bardzo intuicyjna, a zalogowanie się wymaga jedynie danych z poprzedniego zeznania podatkowego, bądź profilu zaufanego, którego stworzenie zajmuje kilka minut, jeśli zalogujesz się do niego przez profil uwierzytelniony konta bankowego.

Odliczenia od podatku

Użytkowanie internetu

Niewiele osób wie o odliczeniu za użytkowanie internetu. Przysługuje ona osobom, które korzystają z sieci na użytek prywatny w kwocie do 760 zł rocznie. Jest jednak haczyk. Można dokonać takiego odliczenia jedynie dwa razy w ciągu życia w dwóch kolejno następujących po sobie latach. Czyli np. jeśli odliczysz użytkowanie Internetu w deklaracji za rok 2018, możesz tego dokonać później jedynie w deklaracji za rok 2019. I tyle. Zawsze to jednak kilka stówek w kieszeni prawda? Warto pamiętać, że maksymalna kwota odliczenia to 760 zł, więc jeśli zapłaciliście więcej, nie możecie otrzymać większego zwrotu. Jednak w odwrotnej sytuacji, gdy zapłaciliście mniej za Internet, musicie w zeznaniu wpisać kwotę, którą na użytkowanie Internetu faktycznie przeznaczyliście.

 

Odliczenie na emeryturę – IKZE

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, druga opcjonalna możliwość gromadzenia środków na naszą przyszłą emeryturę. Jeśli posiadasz opisywane konto, możesz ubiegać się o odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacane już w roku ich uiszczenia. Oczywiście i tu ustawodawca zastrzegł sobie limity zwrotów. Po pierwsze ulga zależy od wysokości przychodów, co oznacza, że nie można odliczyć więcej, niż się w danym roku zarobiło, a po drugie, istnieje maksymalna wysokość składek, które w danym roku możesz uiścić na IKZE.

Darowizny

Jeśli w danym roku podatkowym dokonaliście darowizny na wybrany cel społeczny dla organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego, przysługuje Wam możliwość skorzystania z odliczenia kwota dokonanych darowizn. Takiej możliwości nie należy utożsamiać z przekazaniem 1 % podatku na organizacje ze statusem OPP, to zupełnie inna instytucja prawna. Ustawa o działalności pożytku publicznego reguluje katalog podmiotów, na których cele może być dokonana darowizna podlegająca odliczeniu od podatku. Niezbędne do tego procesu będą dokumenty dokumentujące dowód wpłaty. Całość odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć 6% dochodu w danym roku podatkowym.

 

Ulgi od podatku

Ulga prorodzinna

Najbardziej znaną i powszechnie wykorzystywaną ze wszystkich tego typu instrumentów jest tzw. ulga na dzieci. Przysługuje ona każdej osobie posiadającej potomstwo, bez względu na jego ilość. Warunkiem jest jednak to, aby dzieci kontynuowały edukację oraz nie zarobiły w danym roku podatkowym więcej, niż kwota wolna od podatku (3091 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej. Ulga jest naliczana na każde dziecko osobno i zależy od ilości dni w roku, w których faktycznie sprawowaliście opiekę nad dzieckiem. Jeśli więc sprawujesz opiekę naprzemiennie, ulga zostanie odpowiednio podzielona na oboje rodziców.

 

Ulga rehabilitacyjna

Jeśli opiekujecie się osobą niepełnosprawną, bez względu na jej wiek lub sami borykacie się z niepełnosprawnością, możecie część wydatków na leczenie i funkcjonowanie ze schorzeniem odliczyć od podatku. Do tego celu będą potrzebne dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, a także decyzje o przyznaniu świadczeń. Możesz skorzystać z ulgi, jeśli opiekujesz się osobą, której dochody nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej na grudzień danego roku podatkowego. W roku 2018 to 12357,6 zł. Pamiętaj, że jeśli wydatki, od których chcesz odliczyć ulgę, zostały sfinansowane z PFRON lub innych środków przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym, ulga nie ma zastosowania.

 

Ulga abolicyjna

Ten rodzaj ulgi możecie zastosować, jeśli uzyskiwaliście zagraniczne przychody i tam też odprowadzaliście podatki. Jeśli odliczacie ten zagraniczny podatek od całości dochodu, stosujecie tzw. metodę kredytu podatkowego. Nie jest to szczególnie korzystna metoda, więc dla wyrównania stosuje się ulgę abolicyjną. Aby wykazać przysługujące nam odliczenie, należy wypełnić następujące dokumenty PIT-36, PIT/ZG oraz PIT/O. Obliczanie ostatecznej kwoty to dość skomplikowane zadanie, więc warto skonsultować swoje działania ze specjalistą.

 

Ulga na badania i rozwój

Jeśli prowadzisz działalność badawczo-rozwojową, masz możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. W skład takiej działalności mogą wchodzić jedynie działania systematyczne, mające na celu pozyskiwanie wiedzy i jej wykorzystanie. Ulga ma zastosowanie w roku podatkowym, w którym ponieśliście koszty kwalifikowane.

 

Ulga termomodernizacyjna

Zupełnie nową ulgą jest odliczenie na ocieplenie domu. Jeśli jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego i między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. poniesiesz wydatki na usługi termomodernizacyjne, możesz odliczyć 23% wydatków. Jednak, aby skorzystać z ulgi, wcześniej musi być przeprowadzony audyt energetyczny, który będzie podstawą przeprowadzanych remontów i zmian. Maksymalna wysokość ulgi to 53 000 zł.

Pamiętaj, że co roku proponowane ulgi i odliczenia zmieniają swoją wysokość, a nawet mogą być zamieniane czy usuwane z porządku prawnego. Należy dokładnie sprawdzać możliwość zastosowania nowych i monitorować, czy wciąż przysługują nam te, z których korzystaliśmy wcześniej. W razie wątpliwości, należy szukać wyjaśnienia w aktach prawnych lub rządowych czy samorządowych portalach, skonsultować się z doradcą podatkowym, czy po prostu udać się do Urzędu Skarbowego.

Wskazane przeze mnie wysokości odliczeń i ulg to kwoty obowiązujące w roku podatkowym 2018.