Zacząłeś już myśleć o swojej przyszłości, a działania ZUS-u, niskie emerytury przy długim stażu pracy nie pozostawiają Ci złudzeń (ja się martwię za każdym razem, gdy słucham polityków)? Powinieneś zacząć odkładać pieniądze już dziś, a możesz to zrobić w ramach III filaru emerytalnego, stworzonego przez rządzących, do którego należą m.in. konta IKZE.

Idea kont indywidualnych w III filarze jest bardzo prosta, zarówno np. IKZE, jak i IKE ma swoje zalety, ale chodzi tu przede wszystkim o to, aby zacząć zabezpieczać swoją przyszłość. Co miesiąc opłacasz wysokie składki do ZUS-u, z których emerytury dla większości z nas będą najzwyczajniej niesatysfakcjonujące. W ramach III filaru emerytalnego możesz dobrowolnie odprowadzać oszczędności na przyszłą emeryturę. Oprócz grupowej formy oszczędzania na emeryturę w III filarze, jaką są Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), istnieją dwie dodatkowe, które zachęcają do uczestniczenia w nich, dzięki ulgom podatkowym – Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Przy IKZE korzyści zauważysz od razu, nie musisz czekać do 60-tego roku życia.

  • Na konto IKZE możesz wpłacić jedynie określoną kwotę rocznie (w 2017 roku jest to 5115,60 złotych), ale odpisujesz ją od dochodu w zeznaniu podatkowym za dany rok, dzięki czemu zmniejszysz podatek płacony w danym roku i otrzymasz zwrot. Przykładowo przy maksymalnej rocznej wpłacie 4886 złotych, w zależności od wysokości płaconego podatku można zyskać – 876 złotych przy 18% podatku lub 1557 złotych przy 32% podatku.
  • Wpłaty na konto IKZE mogą wyglądać w różny sposób. Można wpłacić cały roczny limit w całości, rozbić limit na regularne wpłaty miesięczne lub rozbić limit na wpłaty nieregularne.
  • Wypłata środków z IKZE bez konsekwencji może nastąpić w 65 roku życia. Jeśli zrobisz to wcześniej, będziesz musiał wpisać to do rocznego PIT-u i zapłacić 18 lub 32% podatek.
  • Jedyny podatek, który zapłacimy, kiedy wypłacimy środki po 65 roku życia d przy IKZE jest 10% podatek dochodowy. Zwolnieni za to jesteśmy z 19% podatku Belki, niezależnie od tego, w którym momencie zechcemy wypłacić nasze środki z IKZE.
  • Należy pamiętać o tym, że środki można wypłacić z IKZE jedynie w całości, nie ma możliwości częściowych wypłat.
  • Opłacalnie w przypadku kont IKZE wygląda sprawa podatków, kiedy pieniądze z konta są dziedziczone. Kiedy spadkobierca przenosi środki na własne konto w III filarze to zostają one zwolnione z 10% podatku ryczałtowego oraz podatku od spadków i darowizn. Konta IKZE wyłączone są również z masy spadkowej, oznacza to, że nie wymagają postępowania spadkowego, a środki otrzymuje osoba wskazana przez właściciela konta.

Rodzaje kont IKZE

Jeśli chodzi o naszą przyszłość musimy być bardzo roztropni. Prowadzeniem kont IKZE zajmują się różne instytucje – fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń na życie, banki i powszechne towarzystwa emerytalne, przez co zarówno wybór firmy, jak i rodzaju rachunku jest naprawdę spory. Istnieją takie, które przypominają zwykły rachunek oszczędnościowy oraz inne, gdzie można obracać papierami wartościowymi notowanymi na GPW. Korzystnym dla właściciela konta IKZE jest też możliwość przenoszenia środków między instytucjami. Jeśli zatem nie odpowiadają nam usługi np. domu maklerskiego, możemy je przenieść do banku i na odwrót.

Indywidualne Konto Emerytalne

  • IKE daje bardzo ciekawy „parasol podatkowy”, gdyż zwolnione jest z podatku Belki.
  • Zwolnienie z podatku Belki obarczone jest oczywiście pewnymi warunkami. Aby podatek Belki nie został potrącony od Twojego zysku, musisz skończyć 60 lat, lub jeśli posiadasz prawo do wcześniejszej emerytury – 55 lat.
  • W IKE możesz wypłacać środki częściowo, co nie zmienia faktu, że jeśli wypłacisz je przed 60 rokiem życia – podatek Belki zostanie potrącony.

 

Niezależnie od tego jak dodatkowo zabezpieczymy się na przyszłość, warto zrobić to w ogóle, gdyż nie raz okazuje się, że dzisiejsze emerytury wypłacane przez ZUS bywają wręcz głodowe, a raczej nie zanosi się żeby miało być lepiej w sektorze emerytalnym, jedynie gorzej. Mamy niski przyrost naturalny oraz wydłużoną średnią długość życia. Dlatego najlepiej już zawczasu zadbać o swoją przyszłość na emeryturze, poprzez inwestycje w teraźniejszości, dzięki którym nie będziemy musieli martwić się o środki pieniężne, kiedy zdecydujemy się na koniec kariery zawodowej i przejście na długo wyczekiwany odpoczynek.

A kończąc wpis, zachęcam Cię do sprawdzenia IKZE w UI TFI (klik) z uwagi na solidną pozycję na rynku i  owocną współpracę.