Średnia cena za 1kWh to w Polsce 56 groszy. Z roku na rok coraz więcej wydajemy na usługi zakładów energetycznych i sprzedawców prądu. Tego typu należności wywindują faktyczny koszt energii nawet o kilkanaście groszy. O kwocie rachunku za energię elektryczną oraz o tym, do kogo trafiają nasze pieniądze z konkretnych opłat możemy w  dużym stopniu zadecydować sami. Musimy jednak wiedzieć, jakim elementom rozliczenia przyporządkowano poszczególne liczby. Rachunek za prąd składa się bowiem z różnego typu zobowiązań, które powinny zostać uregulowane. Sprawdź, za co tak naprawdę płaci odbiorca i na co składają się ceny prądu w Polsce.

Opłata za energię czynną

Opłata za energię czynną to po prostu kwota, jaką zapłacimy za pobranie prądu z sieci. Jest to należność zmienna, decyduje o niej ilość wykorzystanej przez nas energii. Zużycie podawane w kWh mnoży się przez stawkę za 1 kWh i w wyniku uzyskuje się koszt w złotówkach. Jest to ok. 50% faktury. Najprostszym sposobem na ograniczenie wydatków wydaje się wybór sprzedawcy pobierającego najniższą opłatę za energię czynną.

Opłata za obsługę handlową (nazywana też abonamentową lub manipulacyjną)

To stała miesięczna opłata, nie wiąże się ze z ilością energii pobranej z sieci. Ma ona pokryć między innymi koszty wysłania papierowej faktury. Dla umowy kompleksowej cena wysyłania faktury może być ujęta w opłacie abonamentowej.

Opłata zmienna sieciowa

Nalicza się ją w zależności od zużycia energii. To stawka za każdy zużyty kilowat. Trafia ona do dystrybutora, aby pokryć koszty przesyłu prądu i ewentualne straty przesyłowe. Im częściej z danej sieci elektroenergetycznej korzystaliśmy, tym więcej zapłacimy. Stawkę opłaty sieciowej mnoży się przez ilość pobranej energii elektrycznej (mierzonej w kWh).

Opłata jakościowa zmienna

Pokrywa koszty utrzymania tak zwanej równowagi systemu elektroenergetycznego, które ponosi Urząd Regulacji Energetyki. Przeznacza się ją na utrzymanie standardów dostawy prądu. Jej wysokość zależy od zużycia energii w naszym domu, więc oblicza się ją identycznie, jak opłatę za energię czynną. Różni się tylko stawką za 1 kWh.

Opłata stała sieciowa

Jej koszt ustala konkretny Operator Systemu Dystrybucyjnego. To stała miesięczna opłata za modernizację, naprawy i utrzymanie sieci przesyłowej. W ramach stałej opłaty sieciowej płacimy za dostęp do sieci elektroenergetycznej niezależnie od tego, ile prądu wykorzystamy. Dla grupy taryfowej G (czyli dla gospodarstw domowych) kwota opłaty sieciowej to miesięczna stawka opłaty sieciowej pomnożona przez liczbę miesięcy. W przypadku grup taryfowych A, B i C, czyli firm, na kwotę opłaty sieciowej składa się stawka opłaty sieciowej przemnożona przez moc umowną. Obie mnoży się przez liczbę miesięcy.

Opłata jakościowa stała

Płaci się ją niezależnie od zużycia energii. Uzupełnia zmienną opłatę jakościową i nie zawsze dolicza się ją do rachunku.

Opłata przejściowa stała

Ta kwota pokrywa ubezpieczenie dystrybutora, który nagle może stracić producenta prądu. Opłata została wprowadzona w 2007 roku i stanowi rekompensatę dla dostawców przesyłających prąd wyprodukowany przez elektrownię. Jeżeli elektrownia rozwiąże umowę z dystrybutorem, będzie musiał on ponieść tego koszty.

Opłata abonamentowa

Pokrywa koszty obsługi. Finansuje się z niej między innymi wizyty pracownika odczytującego stan liczników. Warto zwrócić uwagę na fakt, że im dłużej trwa okres rozliczeniowy, tym kwota do zapłaty staje się niższa.

Ceny prądu w Polsce

Jeśli chodzi o ceny prądu w Polsce, to ponad połowę wysokości Twojego rachunku stanowią tak naprawdę dodatkowe koszty. Część z nich trafia do sprzedawcy (opłaty za energię czynną i obsługę handlową), inne zasilają konto dystrybutora (opłata zmienna sieciowa, opłata stała sieciowa, opłata jakościowa stała, opłata jakościowa zmienna, opłata abonamentowa, opłata przejściowa stała). Płacenie rachunków za zużycie energii elektrycznej to spory wydatek. Ceny prądu w Polsce raczej nie ulegną obniżeniu. Będzie tak przynajmniej do czasu, gdy w Polsce powstanie więcej elektrowni zasilanych odnawialnymi źródłami energii.

Zobacz, jak np. możesz oszczędzać w domu na prądzie 🙂